“O duszach czyśćcowych” z Marią Simmą to książka będąca efektem pracy Nickiego Eltza, który przez 5 lat odbył z nią ponad 30 rozmów. Rozmowy te są w książce zawarte w 25 rozdziałach napisanych w formie dialogu.  
Do Marii Simma w wieku 25 lat po raz pierwszy przyszła dusza czyśćcowa, prosząc ją o modlitwę (podając liczbę Mszy Św.). Od tamtej pory Simma doznawała z nimi spotkań regularnie (2 lub 3 razy w ciągu roku). Każdą wątpliwość wyjaśniała z miejscowym księdzem proboszczem i biskupem ordynariuszem. W książce Simma opisuje również czyściec, wspomina o konkretnych spotkaniach z duszami czyśćcowymi, a także poucza na temat innych kwestii. Pozycja przetłumaczona jest z j. niemieckiego. 
Książkę czyta się szybko, lekko i przyjemnie, ponieważ jest napisana w formie dialogu. Czasami ma się wrażenie, jakby Maria Simma mówiła bezpośrednio do nas. Najważniejsze jest jednak to, że opisane w książce doświadczenia są zatwierdzone przez Kościół, a więc były autentyczne. Maria Simma była głęboko wierzącą osobą. Jej porady były dla mnie bardzo cenne, ale czasami też zaskakujące.  
Myślę, że pozycja jest obowiązkowa dla każdego, ponieważ zwraca naszą szczególną uwagę na to, że dusze czyśćcowe potrzebują naszej modlitwy, ale też, że one również mogą się za nas modlić.