Liturgia Słowa 16.01.2022

Druga Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
2 Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.
Refren.
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
3 Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.
Refren.
7 Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
8 Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Refren.
9 Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Komentarz
“Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu”. Niby dla nas, ludzi wierzących, oczywista sprawa – chwalić Boga i uznać Jego potęgę. Nad nami. Ale bywają takie dni i stany ducha, gdy na te słowa możemy zareagować oburzeniem: “Jak to, Bóg ma mieć nade mną potęgę, władzę i ja mam Go jeszcze za to chwalić..?” Cóż, wtedy jedynym ratunkiem jest szczera spowiedź i praca nad sobą/modlitwa, by zmienić swój sposób myślenia i nauczyć się pokory. Bo dzięki Niemu żyjemy, oraz mamy co jeść. Bez Jego łaski, nie jesteśmy w stanie nic zrobić samodzielnie. Czyż nie należy Mu się za to wdzięczność?