Liturgia Słowa 23.01.2022

Trzecia Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Komentarz

Słuchając lub czytając dziś słów świętego Łukasza spróbuj poczuć się jak Teofil. Jakbyś siedział przed Ewangelistą i słuchał historii o Jezusie. Te żywe opowieści często nawiązują do Twojego życia, dlatego są dla Ciebie nauką. A Słowa Pana? Są jak listy do Ciebie. Nie wyobrażaj sobie tłumu obcych ludzi, ale siebie samego, wsłuchującego się w przepowiednie, przypowieści, obietnice. I uwierz w to, że są prawdziwe. Otwórz swoje serce i duszę na Słowa, które dziś kieruje do Ciebie Jezus. O tym, że jest on jedynym prawdziwym Bogiem i przyszedł, aby Ci pomóc i nie zostawi Cię w potrzebie.

Zadanie

Przeczytaj jeden fragment Pisma Świętego i spróbuj odczytać z niego, jaką obietnicę albo naukę dla Ciebie, zawarł w niej Bóg.