Po dłuższej przerwie kolejny artykuł z serii „10 zasad KSM”. O tym, jak rozumie drugą zasadę KSM, postanowił napisać nasz Prezes – Michał.

ZASADA II
Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie

Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie? Zasadę rozbiłbym na trzy części. Po przeanalizowaniu każdej z nich staje się jasne czym powinniśmy się zajmować!

Służ

Słownik języka polskiego PWN wskazuje nam, że służba to praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem. Służyć, znaczy działać w interesie czegoś lub dla czyjegoś dobra.

„Służ” wskazuje nam zatem, abyśmy działali na rzecz kogoś lub czegoś. Pracowali dla dobra jakiejś wspólnoty, osoby, idei.

Słowo to kojarzy mi się również z bezinteresownością (przyziemnie mówiąc – wolontariatem). Mamy przecież służyć sobie wzajemnie i nie oczekiwać nic w zamian, bo pragniemy nagrody w niebie, a nie na ziemi.

Czynnie

Gdy zajrzymy znów do słownika dowiemy się, że czynnie oznacza aktywnie. Czynność to działanie. Mamy zatem robić coś, podejmować jakąś działalność.

Natknąłem się jeszcze na jedną definicję, która bardzo mnie zaciekawiła. Mówi ona, że czynnie oznacza aktywnie, z zapałem, z zaangażowaniem.

Kościołowi i Ojczyźnie

Ostatnia część. Komu? Czemu? Kościołowi i Ojczyźnie! Dwie najważniejsze wspólnoty dla każdego KSM-owicza. Więcej dodawać nie trzeba.

Spróbujmy złożyć te trzy części i odnaleźć sens w naszej zasadzie. Wiemy już „co?”, „jak?” oraz „komu?”. Zadaniem KSM-owicza wypływającym z II zasady KSM jest działanie na rzecz dwóch najważniejszych wspólnot do których należy: Kościoła i Ojczyzny. Nie ma być to jednak działanie zwyczajne. To co robimy powinno wypływać z naszej gorliwości i odpowiedzialności. Poprzez działanie KSM-owicz pragnie budować i rozwijać Kościół oraz Ojczyznę.

Na koniec spojrzenie praktyczne. Powiedzmy, że mamy świadomość naszej wspólnoty i chcemy działać dla jej rozwoju. Nie brakuje nam zapału. Ale co możemy z tym zrobić?

Kościół. Sprawa wydaje się znacznie łatwiejsza, a przynajmniej pomysłów więcej. Czy angażujesz się w swojej parafii podczas Mszy Świętych? Czy czytasz czytanie, śpiewasz psalm? Czy pomagasz w parafialnym kościele gdy jest to potrzebne? Gdy trzeba ustawić choinki, żłóbek, przygotować grób? Czy dbasz o własny rozwój duchowy i intelektualny? Czy wykorzystujesz swoją wiedzę i doświadczenie, by przyciągać innych do Boga? Czy angażujesz się w życie diecezji? Marsz dla Życia? ŚDM? Forum młodych? Lednicę? Pracy w Winnicy Pańskiej jest naprawdę wiele!

Ojczyzna. Sprawa się komplikuje. Większość z nas myśląc o patriotyzmie wspomina wybory, wywieszanie flagi, gotowość do obrony kraju. Spróbujmy się jednak zagłębić. Czy uczestniczysz we wszystkich wyborach? Czy możesz powiedzieć, że głos, który oddajesz, jest w pełni przemyślany i świadomy? Czy interesujesz się tym, co się dzieje w kraju, kto ma jakie poglądy i cele? Czy czytasz na co dzień prasę? Czy znasz historię swojego kraju? Czy znasz swój kraj? Miejsca, które warto odwiedzić, znać, zobaczyć? Czy wywieszasz flagę w czasie świąt państwowych? Czy uczestniczysz w uroczystościach? Czy angażujesz się obywatelsko? Czy dbasz o swoją okolicę? Ojczyzna nas potrzebuje!

Poprzez modlitwę możemy wyprosić u Boga wszystko. Bóg potrzebuje jednak rąk do pracy. Potrzebuje swoich narzędzi na tej ziemi. II zasada mówi nam, że każdy KSM-owicz powinien stawać się narzędziem w rękach Boga!