Liturgia Słowa 14.05.2023

Szósta Niedziela Wielkanocna

przejdź do czytań

(J 14, 15-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Komentarz
Dzisiejsze czytania mocno przygotowują nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego, która czeka nas za dwa tygodnie. W Ewangelii Jezus zapowiada Parakleta, który zstąpi na uczniów, a w pierwszym czytaniu mamy opis pięknego działania Ducha wśród pierwszych chrześcijan. Fragment Listu św. Piotra też mówi o wpływie Ducha Świętego, jednak nie bezpośrednio. Pierwszy papież wzywa swoich adresatów do postawy “Gotów” – “bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. A przecież nadzieja, którą w sercu nosimy wynika z działania Ducha Świętego. To On sprawia, że wyznajemy Chrystusa, to On modli się z nami (a czasem za nas) w naszych sercach do Ojca (zainteresowanych tym tematem odsyłam do Listów św. Pawła Apostoła). Dlaczego jednak św. Piotr sugeruje w swoim liście, że chrześcijanie będą musieli bronić swojej postawy? Ponieważ działanie Ducha Świętego widać w naszym życiu. Człowiek napełniony Duchem wyróżnia się w tłumie “szarych kowalskich”. Jest “inny”, działa bezinteresownie, czyni dobro, ma w sobie nadzieję, a przez to wewnętrzny spokój. Sam Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że świat nie może przyjąć tego Ducha, że Go nie widzi ani nie zna. Więc nie powinno dziwić, że chrześcijanie byli, są i będą “inni”, że nie każdy będzie rozumiał, z czego czerpiemy naszą siłę i dlaczego działamy jak działamy. Jednak nasza “inność” powinna być dla nas komplementem, bo oznacza, że Duch Święty naprawdę w nas działa.

Zadanie
Pomódl się dziś do Ducha Świętego, poproś Go o światło do działania i spokój w duszy.