Każdy z nas może zrobić to samo co Mędrcy – uciec do nowonarodzonego Chrystusa!


Liturgia Słowa – 13.01.2019
Niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego

przejdź do czytań

(Łk 3,15-16.21-22)
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Komentarz

Tydzień temu obchodziliśmy Święto Objawienia Pańskiego: Zbawiciel był witany przez pasterzy i mędrców. Niedziela Chrztu Pańskiego jest kolejnym krokiem ukazywania się zbawiciela światu. Podczas chrztu na Chrystusa wskazuje najpierw Jan Chrzciciel. “Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: <<Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem>>.” Gdy Jan był przez wszystkich podziwiany, mówił, że jest Ktoś mocniejszy od niego. Wskazywał na chwałę Boga, który jest Zbawicielem i Stwórcą. Gdy Pan Jezus modlił się w trakcie chrztu Duch Święty zstąpił na Niego i przemówił głos z nieba. Jest to jeden z nielicznych (chyba dwóch) przypadków wystąpienia jednocześnie całej Trójcy. Pozostałe Osoby Boskie jednoczą się z Jezusem pokazując, że to w Nim mają upodobanie. Całą liturgię słowa można by podsumować jako sławienie chwały i łaski Bożych – chwała ma nas zachwycić i nawrócić do Boga, a łaska oczyszcza nas.

 

Zadanie

Pomyśl dziś o swoim chrzcie. Przypomnij sobie datę przyjęcia tego sakramentu. Czy świętujesz szczególnie ten dzień?