Liturgia Słowa 21.05.2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

przejdź do czytań

(Mt 28, 16-20) 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Komentarz
Wczoraj na spotkaniu omawialiśmy kwestię przynależności do grupy, w tym wspólnot. Słowa Ewangelii i czytania mówią nam właśnie jak ważne i pomocne są te kwestie w podążaniu do Stwórcy. Pamiętać trzeba, że owoce wspólnoty są tylko wtedy, gdy zachowuje się w niej równowagę i wszystkie najważniejsze aspekty są w niej opracowywane. Np. pamiętać trzeba, że uczniostwo i ewangelizacja to nie tylko nauka innych, ale też i siebie (jak w KSM-ie przy pełnieniu posługi zastępowego czy lidera). Trzeba pamiętać o swoim samorozwoju, bo gdy stoimy tak naprawdę się cofamy. Dzięki właśnie wspólnocie możemy się rozwijać i przy tym uczyć innych, poszerzać to grono, które sobie pomaga w myśl braterstwa. Dzięki czemu coraz większa liczba ludzi może łatwiej i przyjemniej poznawać swoją drogę do Boga.