Liturgia Słowa – 23.05.2021

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

przejdź do czytań

(Dz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: “Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Komentarz

Przede wszystkim warto wspomnieć, że przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zwany inaczej dniem Pięćdziesiątnicy. Jest to ważny dzień, ponieważ uznawany jest za początek Kościoła. Dlaczego? 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Ci „wszyscy” to oczywiście Apostołowie wraz z Maryją. Przebywali oni razem zapewne z wielu powodów, ale jeden wydaje mi się być szczególnie ważny: byli razem, bo mieli podobne doświadczenia i wartości. W końcu to oni towarzyszyli Jezusowi w Jego życiu, widzieli pierwsze cuda i widzieli go po Zmartwychwstaniu. Kiedy byli wyśmiewani, uznawani za kłamców i dziwaków, to właśnie bycie razem i trwanie w Chrystusie dawało im siłę. I tak zrodziła się pierwsza wspólnota, niewielka, ale za to bardzo oddana wierze. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

I tak pierwsza wspólnota została obdarowana Duchem Świętym, który spoczął na całej wspólnocie razem, jak i na każdym z osobna, w postaci ognistego języka. W tym jednym momencie zostali oni obdarowani całym „pakietem” darów i łask, o którym im się nawet nie śniło i dzięki którym mogą dalej kształtować się na obraz i podobieństwo Boga.

Każdy z nas może otrzymać taki „pakiet” darów i łask Ducha Świętego, wystarczy przygotować swe serce i otworzyć się na Jego działanie. Jak jednak wiadomo, razem łatwiej i raźniej, dlatego właśnie  wspólnota może nam pomóc. Wspólna modlitwa, msza, adoracja, wspólne wołanie do Ducha Świętego o Jego dary i łaski, czasem trwanie w ciszy, po prostu wspólne trwanie, może otworzyć nas na Jego działanie. 

“Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Ten fragment zawsze mnie rozśmiesza, zobaczcie, ludzie mówili nie wiadomo iloma Językami, pewnie trudno było im się porozumieć, a przyszedł Duch Święty i nagle wszyscy potrafią się dogadać! 😉 To dla mnie bardzo fajna prawda, bo wiemy dobrze, że często nawet mówiąc w jednym języku trudno się porozumieć, a wystarczy, że zaprosimy do tego wszystkiego Boga i on pomoże nam zrozumieć innych i podpowie jak z nimi rozmawiać. 😊 

Zadanie

Pomódl się w intencji swojej wspólnoty, może to być oddział, aby Duch Święty obdarowywał was wszelkimi łaskami i abyście zawsze potrafili się dogadać! 😉 

A może uda wam się też pomodlić o Ducha Świętego wspólnie, na najbliższym spotkaniu? 😉