Spójrz na swoje życie. Czy jest ono szczęśliwe? Czy je kochasz? Pomyśl o swoich przyjaciołach i znajomych. Może jest ktoś wśród nich kto potrzebuje twojej pomocy?


Liturgia Słowa – 25.03.2018
Niedziela Palmowa

przejdź do czytań

Komentarz

Każdego ranka Bóg ponownie powołuje nas do służby, ale czy przyjmujemy to zaproszenie? Bóg chce, by każdy z nas był taki, jakim opisuje siebie w tym fragmencie prorok Izajasz. Pragnie, byśmy pozwolili Mu nas umacniać. Mimo, że tego często nie zauważamy, On, z każdym porankiem, powołuje nas na nowo do głoszenia Słowa. Obdarza nas tym, co jest nam najbardziej potrzebne do zbawienia siebie i innych. Ale to od nas zależy, czy pozwolimy mu na to i „nie oprzemy ani się nie cofniemy”. On daje nam pełną swobodę wyboru tego, czy chcemy z tych darów skorzystać. Wszystko zależy od nas. Ale nie ukrywa przed nami, że wraz z Jego łaską przychodzą obelgi ze strony ludzi. Ale nie ukrywajmy, że ta walka jest bardzo trudna.

Zadanie

Jak wykorzystujesz dary, jakie każdego dnia otrzymujesz od Boga? Zdajesz sobie sprawę z tego, że są one zaproszeniem do mężnego wyznawania wiary, nawet gdy twoje otoczenie jest temu przeciwne? Zastanów się nad tym co zrobić z tym, co dziś i każdego następnego dnia daje Ci Bóg. I po prostu to zrób.