Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.

Drodzy KSM-owicze! Czas Adwentu to szczególny czas czuwania, czas zobaczenia jak na co dzień wypełniam wolę Pana Boga w swoim życiu. I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. To szczególny czas w Kościele, to szczególny czas dla wszystkich KSM-owiczów w Polsce.

KSM w Polsce znajduje się w wyjątkowym momencie swojej historii. Rada Krajowa obradująca ostatnio w Rzeszowie podjęła po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia decyzję o wprowadzeniu w życie KSM-u w całej Polsce Programu Formacyjnego „Oto ja”, przygotowanego przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Tym samym rozszerzył on Program Formacyjny KSM, zgodnie z którym formujemy się na codzień.

Program Formacyjny „Oto ja”, który będziemy wdrażali, przewidziany jest do realizacji od grudnia tego roku. Składa się on z trzech zasadniczych części:

  • Program Formacyjny (zeszyty dla prowadzącego spotkania) – przygotowany w formie zeszytu z materiałami do prowadzenia spotkań na trzy miesiące. Pierwszy zeszyt będzie obejmował czas od grudnia 2017 do lutego 2018,
  • Dziennik Medytacji (notatnik dla uczestnika spotkania) – przygotowany dla każdego KSM-owicza notatnik do pracy indywidualnej z tekstami zaczerpniętymi z Liturgii Słowa na każdy dzień miesiąca z rozważaniami, cytatami wybranego mistrza duchowości oraz miejscem na własne notatki. Notatnik jest przygotowywany na każdy miesiąc,
  • Miesięcznik „Wzrastanie” – merytorycznie w każdym numerze będą poszerzane treści Programu.

Programy formacyjne oraz dzienniki duchowe zamówiło już kilku asystentów parafialnych z czego się bardzo cieszę. Bardzo proszę by kierownictwa oddziałów poruszyły ten temat z księżmi asystentami parafialnymi i skontaktowali się ze mną w celu zamówienia materiałów na kolejne miesiące.

Dziennik Medytacji bardzo mocno zachęca i mobilizuje do sięgania po Boże Słowo każdego dnia. To doskonałe narzędzie do pracy nad sobą. Szukajmy czasu na modlitwę, ona jest nam mega potrzebna. Szukajmy czasu by posłuchać co Bóg ma nam do powiedzenia, a ma i to bardzo dużo każdego dnia ;)

Czuwajmy i nie zmarnujmy radosnego czasu Adwentu :)

Z KSM-owym GOTÓW!
ks. Tomasz