To już druga niedziela Adwentu. Rozpoczynamy drugi tydzień oczekiwania na przyjście Pana.


Liturgia Słowa – 10.12.2017
II niedziela Adwentu

przejdź do czytań

Mk 1,1-8
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

Komentarz

W dzisiejszym Słowie ewangelista opisuje, jak Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Jezusowi poprzez udzielanie chrztu Izraelitom w rzece Jordan. Poza samym chrztem, głosi on również naukę, w której obwieszcza wszystkim, że za nim idzie ktoś silniejszy. Ma na myśli samego Jezusa Chrystusa. Ewangelista Marek wspomina również o fragmencie z Księgi Proroka Izajasza, w której znajdujemy zachętę do czynienia podobnie jak Jan Chrzciciel, to znaczy do przygotowywania drogi i prostowania ścieżek dla Jezusa.

Każdy z nas w swojej rodzinie, pracy lub środowisku jest jak Jan Chrzciciel. Do nas należy prostowanie ścieżek dla Jezusa poprzez ewangelizowanie i dawanie świadectwa o tym, że po nas przyjdzie silniejszy – Jezus Chrystus.

Zadanie

To już druga niedziela Adwentu. Rozpoczynamy drugi tydzień oczekiwania na przyjście Pana. Pośród całego roku liturgicznego, jest to szczególny czas na przygotowywanie drogi i prostowanie ścieżek dla Jezusa. Czy daję dobre świadectwo o Królestwie Niebieskim w swoim środowisku? Podczas wieczornej modlitwy zatrzymaj się na moment nad tą myślą i wyciągnij z niej wnioski.