Prośmy Boga Ojca i Jezusa Chrystusa o Ducha Prawdy, który będzie naszym przewodnikiem po ścieżkach wiary.


Liturgia Słowa – 22.05.2016
uroczystość Trójcy Przenajświętszej

przejdź do czytań

(J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Komentarz

W pierwszym czytaniu mowa jest o mądrości, którą z toku dalszych słów możemy utożsamić z Duchem Świętym. To przecież Duch Święty był zanim świat powstał i uczestniczył w dziele stwórczym.

Drugie czytanie zwraca uwagę na Ducha Świętego, który jest dawcą licznych darów Boga w naszym sercu. On jest tym, który przynosi nam miłość Bożą, umacniającą nasze postępowanie.

W ewangelii św. Jana Jezus opowiada o przyjściu Ducha Prawdy, który objawi uczniom to, czego teraz nie mogą pojąć. Duch Święty nie działa sam, lecz głosi prawdę pochodzącą od Boga.

Świadectwo

Na początku seminarium wiedziałem, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach, jednak miałem pewien problem ze zrozumieniem działania Ducha Świętego. Wiedziałem że On jest, ale jak działa?

Zrozumiałem to na rekolekcjach charyzmatycznych. Duch Święty jest Osobą posłaną przez Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, aby nas umacniać. On objawia całą prawdę pochodzącą od Ojca i Syna. Obdarza nas wszelkimi darami, a jednym z nich jest prawda, którą nam daje. Pozwala nam to stopniowo dochodzić do poznania Boga.

Dzięki Duchowi Świętemu możemy stanąć w prawdzie przed Bogiem i z wiarą Go wyznawać. Jednak dlaczego Jezus posyła nam Ducha Świętego, zamiast powiedzieć swoim uczniom wszystko, co mieli usłyszeć?

Jan Paweł II powiedział w 1989 roku bardzo ważne słowa:

Niejednokrotnie sami Apostołowie „byli zdumieni w duszy” (Mk 6,52), niejednokrotnie nie rozumieli (por. np. Mk 8,21). I dawali na to dowody, że nie rozumieją — lub też że rozumieją nie tak, jak należało rozumieć słowa i czyny Chrystusa (por. np. Mt 16,6-11)

Apostołowie nie potrafili wszystkiego pojąć od razu, potrzebowali czasu i kogoś, kto wszystkie prawdy będzie przypominał im na nowo. To uzmysławia mi, że i ja nie jestem w stanie wszystkiego pojąć od razu. Często potrzebuję czasu (np. na naukę, zrozumienie) i oczywiście dobrego korepetytora, który z wytrwałością wszystko mi wyjaśni.

Dlatego prośmy w tym dniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa o Ducha Prawdy, który będzie naszym przewodnikiem po ścieżkach wiary.