Czas w końcu wziąć się w garść i odpowiedzieć na pytania, które do tej pory spływały na prezesową skrzynkę ;) Jako pierwszą poruszę kwestię KSM-owej terminologii.

Marek: Co z tej całej KSM-owej terminologii (Zarząd, zastępowi, oddział itd.) powinno się pisać wielką literą, a co nie?

Aby móc określić, które z używanych przez nas terminów pisać wielką literą, warto przyjrzeć się zapisom w dokumentach naszego Stowarzyszenia, wieloletnim praktykom i obowiązującym zasadom pisowni słownictwa religijnego.

Niektóre zasady mogą oczywiście zdziwić, bo używamy często innej pisowni, niemniej dobrze uporządkować cały ten system.

Prezes czy prezes?

Podobnie jak nazwy godności, tytułów i urzędów kościelnych (ojciec, ksiądz, papież, biskup, pastor), określenia typu prezes, skarbnik piszemy małą literą. Takie zapisy znajdziemy też w statucie KSM. Dopuszczalna jest tu wielka litera stosowana, by podkreślić szacunek i wagę pełnionej funkcji.

Pełne oficjalne nazwy jednoosobowych urzędów piszemy wielką literą, np. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a w odniesieniu do KSM-u – np. Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.

Przykłady:

  • prezes Jan Kowalski, prezes Aleksandra Nowak – jest przecież wielu prezesów w naszym Stowarzyszeniu,
  • Prezes Oddziału KSM nr 1 w Złotnikach Jan Kowalski – Prezes Oddziału KSM nr 1 w Złotnikach jest tylko jeden.

Dobra więc rada, aby tworząc dyplomy na organizowane przez Was wydarzenia (np. turnieje sportowe) stosować dobrą pisownię:

  • Prezes Oddziału nr 1 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Złotnikach
  • Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej
  • Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej

Oddział czy oddział?

Podobnie rzecz ma się z pisownią terminów: oddział, koło kierownictwo. W naszej diecezji mamy 21 oddziałów i 3 koła. Ale jeśli już patrzymy na konkretny z nich – mówimy o Oddziale KSM nr 17 w Lesznie.

Przykłady:

  • W rekolekcjach wzięli udział członkowie 15 oddziałów KSM.
  • Organizatorem Wydarzenia X jest Koło KSM przy Uczelni Y.

Tak też mamy spotkanie kierownictw (kilku), za to w naszym przykładowym Oddziale KSM w Złotnikach funkcjonuje jedno konkretne Kierownictwo Oddziału KSM nr 1 w Złotnikach.

Zarząd Diecezjalny, Zjazd Diecezjalny, …

Jeśli chodzi o Zjazd Diecezjalny, Zarząd Diecezjalny, Diecezjalną Komisję Rewizyjną, czy Prezydium Krajowej Rady – ponieważ są to nazwy własne, powinno się zachować pisownię przez nie uregulowaną – czyli terminy te piszemy wielką literą.

Sekcje

W naszej diecezji działają 4 sekcje. Tu również mamy do czynienia z nazwami własnymi. Zapisy to określające można znaleźć choćby w uchwałach Zarządu Diecezjalnego, które powołują dane sekcje. I tak mamy: Diecezjalną Sekcję Formacyjną, Diecezjalną Sekcję Apostolską, Diecezjalną Sekcję Sportową i Diecezjalną Sekcję Projektowo-Finansową.

Wydarzenia i inicjatywy

Pewne wydarzenia i inicjatywy, których się podejmujemy, na stałe wpisały się już w kalendarz KSM-owicza. Debata Walentynkowa, Zjazd Diecezjalny, Forum kierownictw, czy Marsz dla Życia – to tylko niektóre z nich. Pisownia zależy w sumie w dużej mierze od samych pomysłodawców inicjatyw i organizatorów. To w sumie dość powszechna zasada. Napiszemy też przecież Światowe Dni Młodzieży, a nie światowe dni młodzieży.

Nie przesadzałbym jednak z pisaniem wielką literą terminów typu rekolekcje adwentowe. Rekolekcje odbywają się przecież wszędzie, więc to nie jest żadna nowość zastrzeżona tylko dla nas.

Zastępowi, Liderzy, Instruktorzy

W zasadzie powyższe terminy powinny być pisane małą literą. Mamy tu do czynienia przecież z grupą niespecjalnie konkretnych zastępowych, liderów, czy instruktorów. Biorąc pod uwagę jednak szacunek dla powyższych posług, w uchwałach podejmowanych przez Zarząd Diecezjalny na przestrzeni lat (mocą których powoływani są do pełnienia posługi nowi zastępowi i liderzy), można znaleźć zapis dużą literą. Moim zdaniem pisownię tę można uznać za poprawną i obowiązującą i tak też stosować terminy: Zastępowi, Liderzy i Instruktorzy.

Warto zauważyć, że pozytywne przejście szkolenia instruktorskiego uprawnia do pełnienia posługi ogólnopolskiej – Instruktora Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (osoby te są powołane zresztą przez Prezydium Krajowej Rady), natomiast w kontekście posług pełnionych w naszej diecezji, są to: Zastępowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji PoznańskiejLider Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej (ponieważ powołują ich władze na szczeblu diecezjalnym).

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY

W 2009 do działania została powołana FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY. No właśnie, Fundacja czy FUNDACJA? Jak to jest z tą pisownią? Ponieważ zarejestrowana została jako FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY, taką też nazwę powinniśmy stosować w naszych dokumentach.

Zdrowy rozsądek

We wszystkich przypadkach, kiedy w naszych pismach umieszczamy KSM-owe terminy, należy kierować się zdrowym rozsądkiem. I do tego oczywiście zachęcam :)


Nie zgadzasz się z którymś ze stwierdzeń? Zapraszam do dyskusji! Napisz do mnie: tomasz.kasprzak@poznan.ksm.org.pl

Zadaj pytanie