Liturgia Słowa 15.05.2022

Piąta Niedziela Wielkanocna

przejdź do czytań

(J 13, 31-33a. 34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Komentarz
Wielki Czwartek już dawno za nami, a jednak dzisiejsza Ewangelia znowu sprowadza nas do wieczernika na Ostatnią Wieczerzę. Przypomina nam, że pomimo tego że Jezus zmartwychwstał i fizycznie odszedł z tego świata przez Wniebowstąpienie, to jednak zostawił nam wskazówki, jak mamy postępować, gdy Go już nie będzie. Całość naszej wiary można zamknąć w tym jednym zdaniu: “Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”.