Liturgia Słowa 09.01.2022

Niedziela Chrztu Pańskiego

przejdź do czytań

(Łk 3, 15-16.21-22)
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

Komentarz
Dzisiejsza niedziela to święto Chrztu Pańskiego, co oczywiście zwraca naszą uwagę na znaczenie sakramentu chrztu. Próbując to do czegoś porównać przyszło mi do głowy odniesienie tego do wypożyczania książek w bibliotece. My, jako klienci, dostajemy od Boga-bibliotekarza książkę, czyli czas naszego życia. Chrzest natomiast jest pieczątką, która pokazuje do kogo ta książka należy i komu trzeba ją zwrócić. Oczywiście jak to bywa w życiu z tą książką u nas mogą się wydarzyć różne rzeczy. Może wylać się na nią kawa, możemy rzucić nią w ścianę czy wyrwać kilka stron. Jednak ta pieczątka, która się w niej znajduje jest niezmywalna i cały czas przypomina do kogo naprawdę ona należy. Możemy ją ignorować, zapomnieć o niej, ale ona ciągle tam będzie. I zamiast napisu “Biblioteka Niebieska” głosi ona: “Ty jesteś moim synem umiłowanym/córką umiłowaną. W Tobie mam upodobanie”. Napis ten nie zmieni się nigdy, a jedynie od nas zależy w jakim stanie zwrócimy książkę do biblioteki, kiedy już przyjdzie na to czas. 

Zadanie
Znajdź zdjęcia ze swojego chrztu. Powspominaj z rodziną. Zastanów się nad jego znaczeniem w Twoim życiu.