Drodzy KSM-owicze! Rozpoczynamy piękny majowy miesiąc, poświęcony naszej ukochanej Matce Maryi.

To miesiąc szczególny, dla mnie zawsze radosny, piękny także poprzez majowe nabożeństwa i śpiewanie słów Litanii Loretańskiej. To czas umacniania naszej wiary poprzez wpatrywanie się w przykład Matki Bożej, czczonej w naszej umiłowanej Ojczyźnie jako Królowa Polski.

Moi drodzy, dzisiaj patriotyzm, w naszej Ojczyźnie, jest niestety często wyśmiewany. Tych, którzy chcą świętować święta narodowe nazywa się często ciemnogrodem lub nawet gorzej. Muszę przyznać, że bardzo mnie to boli i dlatego chciałbym zachęcić z całego serca, abyśmy jako KSM o miłości to naszej umiłowanej Ojczyzny pamiętali, abyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami, byśmy naszej polskości się nie wstydzili.

Coraz częściej zapomina się o kształtowaniu ducha narodu, który winien być w pierwszej kolejności osadzony w wierze w Boga. Moi drodzy, naród, który zapomina o sacrum, który Boga i to, co święte ignoruje lub co gorsza – wyrzuca z przestrzeni publicznej – wcześniej czy później upadnie, taki naród nie przetrwa. Dlatego potrzeba nam o tym pamiętać w sposób szczególny – jesteśmy powołani do tego by się troszczyć o ducha narodu, by był on przeniknięty wiarą w Boga i miłością do Ojczyzny. Św. Jan Paweł II mówił na Jasnej Górze:

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza: tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Moi drodzy, 19 maja odbędzie się Zjazd Diecezjalny, w czasie którego odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Już teraz proszę wszystkich o modlitwę w intencji kończących swoją służbę na rzecz KSM naszej archidiecezji, jak i tych, którzy zdecydują się kandydować. To bardzo ważne funkcje, które łączą się z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Proszę Was, módlmy się za siebie nawzajem.

Z KSM-owym GOTÓW!
ks. Tomasz