Czy Twoja godzina już nadeszła?


Liturgia Słowa – 08.05.2016
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

przejdź do czytań

(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Komentarz

Pan Jezus wstąpił do nieba. Zostawił swoich uczniów. Więc to już koniec? Wcale nie!

Myśląc nad tą tajemnicą, nasuwa mi się myśl – dlaczego Pan Jezus wstąpił do nieba? Przecież mógł zostać ze swoimi uczniami. Mógł jeszcze tak wiele ich nauczyć. Dać przykład, jak postępować. Uzdrowić tak wielu chorych…

Dlaczego więc Pan Jezus opuścił uczniów? Bóg od stworzenia człowieka, stawia przed nim coraz to większe wymagania i trudniejsze zadania. Skończył się czas Jezusa chodzącego po ziemi, a zaczął się czas Apostołów. Oni nigdy by przy Nim nie powiedzieli, że są gotowi przejąć Jego misję.

Zadanie

W naszym życiu, szczególnie w KSM-ie, zdarza się podobnie. Widzimy starszych druhów, którzy są nieodzownym elementem naszego oddziału lub jakiejś inicjatywy w diecezji oraz wzorem dla nas. Kiedy kończą już swoją przygodę z KSM-em, zdaje nam się, że bez nich to już nie jest ten „stary, dobry KSM”. I tu pojawia się nasza rola – teraz to my tworzymy KSM: dla siebie, dla rówieśników, ale i dla tych młodszych, dla których wkrótce staniemy się sami wzorami.

Teraz to naszym – Twoim – zadaniem jest tworzyć formację, Marsz dla Życia, obóz formacyjny, rekolekcje. Twoim zadaniem jest dbać o dobrą atmosferę, rozwój członków i wspólnotę w Twoim oddziale. Twoim zadaniem jest szkolić młodszych od siebie.

Będziesz kontynuował ich misję, czy po prostu odejdziesz?