Jezus naprawdę zmartwychwstał i jest pośród nas!


Liturgia Słowa – 27.03.2016
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

przejdź do czytań

(Łk 24,1-12)
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz przedstawia nam sytuację, która miała miejsce trzeciego dnia po śmierci Jezusa – w dniu Jego zmartwychwstania. Słyszmy, że do grobu, w którym został pochowany, przybyły niewiasty. Były to Maria Magdalena, Joanna i Maria – matka Jakuba. Ku swemu zdziwieniu kobiety nie znalazły w grobie ciała Jezusa. Zdarzyło się jednak coś innego, stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach (aniołów), którzy oznajmili niewiastom, że Jezus zmartwychwstał. Po tym wydarzeniu kobiety opowiedziały o wszystkim Apostołom. Jeden z nich, św. Piotr, wybrał się później do grobu Chrystusa, by zobaczyć to, o czym przed chwilą usłyszał. Kiedy dotarł na miejsce, zastał grób takim, jakim przedstawiły go niewiasty – pustym. Mimo to św. Piotr, jak i pozostali uczniowie, nie uwierzyli w to, co usłyszeli z ust kobiet.

Świadectwo

W lutym br. uczestniczyłam w leszczyńskich rekolekcjach dla młodzieży. Doświadczyłam tam prawdziwej obecności Boga. Spotkałam Zmartwychwstałego Jezusa, który działa na co dzień pośród nas. Jezusa, który nie jest umarły, ale żywy pod postacią Chleba. Jezusa, który okazał nam swoją ogromną moc obdarzając nas tak wieloma łaskami.

Dlaczego więc tak często jesteśmy jak Apostołowie, którzy nie potrafili przyjąć wieści o Zmartwychwstaniu Jezusa? On naprawdę zmartwychwstał i jest pośród nas! Uwierzmy w to!