VII zasada naszego Stowarzyszenia mówi o obowiązkowości i posłuszeństwie, które są fundamentem jakichkolwiek wspólnot. Ten punkt wskazuje nam podstawy – minimum bez którego żadna grupa ludzi nie jest w stanie działać.

Czym jest obowiązek?

Jest to działanie, które musimy wykonać. Obowiązki są potrzebne dla rozwoju – albo wspólnoty, albo mnie samego. Każde obowiązkowa czynność powinna nieść jakiś pożytek. Na ogół słowo obowiązek kojarzy nam się z rzeczami nieprzyjemnymi, z czymś czego nikt nie chce wykonywać.Takie myślenie prowadzi nas do wykonywania czynności nakazanych pobieżnie i niestarannie. A siódma zasada w dalszej części mówi właśnie o byciu sumiennym.

Jak rozumieć sumienne spełnianie obowiązków?

Można coś zrobić niechlujnie i niestarannie albo porządnie. Kiedy mówimy o sumiennym spełnianiu to, po pierwsze, musimy skupić się na tym, aby nasze obowiązki wykonywać zgodnie z sumieniem (sumiennie), a po drugie, aby były wykonywane w pełni (spełniać).

Bądź karny i posłuszny

Posłuszeństwo wymaga od nas wiele samozaparcia. Bardzo często widząc jedynie swoje położenie nie potrafimy zrozumieć i przyjąć decyzji przełożonych. Od naszego zaufania zależy czy będziemy potrafili się z nimi zgodzić. Zasadniczo zawsze powinniśmy być posłuszni wydanym nam poleceniom, ponieważ osoby wydające nam polecenia (zastępowy, prezes, rodzic, nauczyciel) wiedzą więcej – mają szersze spojrzenie – i ich postanowienia są najlepsze. Każdy przełożony jest również odpowiedzialny za jakieś zadanie. Karność – czyli posłuszeństwo wobec kar – jest elementem naszego wychowania. Można ją porównać do przewrócenia się dziecka podczas nauki chodzenia. Dziecko musi czasem się przewrócić, żeby wiedzieć jak chodzić – tak samo człowiek, aby umiał się zachowywać, musi czasem odczuć skutki swojego błędu.

Nasze obowiązki i zadania w gruncie rzeczy wypływają z ducha służby i miłości do bliźniego. Wszystkim KSM-owiczom powinno być znane zawołanie przedwojennego KSMŻ – Sprawie służ! Służyć chcę! Wspólne działanie i służba dla innych jest podstawą działania na rzecz budowy Ojczyzny i wychowania młodych Polaków i Polek.