Na początku jeszcze kilka słów o tym, o czym mówił papież Franciszek do katechetów.

Trzecim elementem zaczynania na nowo od Chrystusa jest, według Następcy św. Piotra, nie lękać się wraz z Nim iść na peryferie. Ojciec Święty zachęca nas, byśmy na nowo sięgnęli po Księgę proroka Jonasza, ponieważ uczy nas ona, byśmy nie bali się porzucać naszych schematów, aby iść za Bogiem, bo Bóg zawsze zmierza dalej. Jest zawsze ponad naszymi schematami. W naszym byciu dobrymi świadkami Chrystusa nie jesteśmy sami, On nas zawsze wspiera i nie każe chodzić na te peryferie samemu. Jezus nie mówi: idźcie, radźcie sobie. Nie! Jezus mówi: Idźcie, Ja jestem z wami. Moi drodzy, Pan zawsze jest z nami, w naszym powołaniu do bycia w KSM-ie także, nigdy nie pozostawia nas samych sobie. Nie lękajmy się angażować, by wychodzić na peryferie, poprzez Wasze otwarcie, czas, który poświęcacie KSM-owi możemy w pełni realizować to wezwanie papieża do wychodzenia na peryferie.

Moi drodzy KSM-owicze, trwamy w niezwykłym okresie Adwentu, który jak przypomnieli Księża Biskupi w liście na początek tegorocznego Adwentu, jest czasem porządkowania naszych serc. Coraz rzadziej nasza kultura zachęca nas do czekania, raczej nie lubimy czekać. To taka „kultura chwili”, która skłania nas do tego, byśmy wszystko mieli od razu, „na już”. Możemy porozumiewać się z ludźmi z końca świata w jednej chwili i to jest dobre, ale wszystkiego „na już” mieć się nie da. Adwent uczy nas właśnie czekania, to, co dobre jest wymagające i potrzeba czasu, by się przygotować. Kiedy po długim przygotowaniu coś się otrzymuje, coś się spełnia, to wtedy jest wielka radość.

Życzę Wam, byście otwarli Wasze serca na Bożą Dziecinę i pozwalali Jej się prowadzić, Dziecię Jezus zawsze idzie przed nami. Z całego serca życzę Wam, byście przeżyli te święta Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze, umacniając też więzi rodzinne, które trzeba pielęgnować i o które trzeba nam wszystkim dbać.

Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić

Z KSM-owym GOTÓW!