Liturgia Słowa 04.06.2023

Uroczystość Najświętszej Trójcy

przejdź do czytań

(J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Komentarz
W komentarzach do Ewangelii często podkreślam, że najważniejsze to wierzyć, a ten fragment jest tego doskonałym potwierdzeniem.
Z Boga wypływa prawdziwa miłość i troska. Dla Niego nie ma znaczenia, że człowiek notorycznie się gubił i się mu przeciwstawiał, On miał go ciągle w swojej opiece. Mogło być zupełnie inaczej. Bóg mógł się w końcu wkurzyć i zniszczyć ludzkość, a w jej miejsce stworzyć nową istotę, ale nie zrobił tego. Mógł też nas zostawić i pozwolić, żebyśmy dalej dążyli do samozagłady, kończąc nasze życie gdzieś na ziemi, bez perspektyw na coś innego, ale tego też nie zrobił. Zamiast tego złożył z siebie najwspanialszy dar, dając nam wszystko, samemu nic nie zyskując. Syn Boży wiedział, po co przyszedł na ziemię i w pełni to zaakceptował. Nie przyszedł nie po, by nas ukarać, zniszczyć i od razu osądzić, ale po to, aby nas odkupić, wskazać drogę i dać szansę na poprawę. Wypełnił swoją misję, a nam dał coś, czego nie pojmujemy, czasem nie będąc nawet świadomymi, że coś zostało nam dane.
W zamian za ten dar, Bóg nie wymaga wiele, bo chodzi mu tylko o wiarę. Oczywiście wierzyć, to także postępować zgodnie z wiarą, ale gdy naprawdę się wierzy, to wtedy nie jest to już duży problem, bo z wiarą przychodzi wszystko inne.
Życie doczesne jest po to, by wiarę nabyć i zachować ją. Bez wiary da się tu żyć, nawet całkiem dobrze, ale bez niej nie wejdzie się szczęśliwie w życie wieczne.

Zadanie
Zastanów się przez chwilę nad życiem wiecznym i na ile w nie faktycznie wierzysz. Co daje Ci wiara w Chrystusa? Czy czujesz, że wierzysz na tyle, że dzięki niej dostaniesz się do bram Nieba?