Liturgia Słowa 28.05.2023

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

przejdź do czytań

(J 20, 19-23) 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Komentarz
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to piękne święto.
W tym niedzielnym fragmencie Jezus Chrystus pokazuje, jak ważny jest sakrament Spowiedzi Świętej. Jednak zaznacza na początku ogromnie ważną rzecz – aby idąc tą ścieżką wziąć ze sobą Ducha Świętego. On jest podstawą! On ma prowadzić i inspirować. On ma być przewodnikiem już do końca.
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
Syn Boży przyrównał Siebie do swoich uczniów. Posyła nas tak samo, jak Jego posłał Bóg Ojciec.

Zadanie
Pomódl się dziś za wszystkie powołania kapłańskie i zakonne, aby ich ścieżka była światła i prawa oraz przepełniona Duchem Świętym.