Liturgia Słowa 15.01.2023

II Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

(J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: “Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Komentarz
W minioną Niedzielę obchodziliśmy Święto Chrztu Pańskiego. W dzisiejszej Ewangelii możemy dostrzec, jak Jan Chrzciciel nazywa Jezusa Bożym Barankiem. To On gładzi grzech świata swoją osobą, byśmy byli zbawieni.
Jan Chrzciciel przygotował mieszkańców Izraela na przyjście Pana Jezusa. Zanurzał ludzi w wodzie, by byli oczyszczeni i gotowi na Jego przyjście.
Podobnie powinno być z nami – osobami wierzącymi. Gdy przystępujemy do Sakramentu Pokuty i Pojednania, zostajemy oczyszczeni i „obmyci” z grzechu. Jako osoby wierzące powinniśmy regularnie przystępować do Spowiedzi Świętej, ponieważ jesteśmy świadomi swojej grzeszności. Dla nas chrześcijan ważne jest, by w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej, przystępując do Komunii Świętej.

Zadanie
Zrób rachunek sumienia, przeproś osoby, które skrzywdziłeś słowem lub czynem i przystąp do Spowiedzi.