Liturgia Słowa 01.01.2023

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

przejdź do czytań

(Łk 2,16-21)
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Komentarz
Jest to jeden z fragmentów, przy którym można odnieść wrażenie, że jest to urywek opisu wyciągniętego z jakiejś książki lub fragment spisany przez kronikarza. Jest prosty, ale zarazem bogaty, a główna uwaga skupia się na pasterzach.
Pasterze w tamtym momencie przeżywali huśtawkę emocji. Nagle objawia im się Anioł i oznajmia o narodzinach Zbawiciela oraz gdzie Go znaleźć. Nagle wybudzeni z drzemki lub snu, musieli być zaskoczeni. Nie było czasu na myślenie i zastanawianie. Zobaczyli Anioła, usłyszeli jego słowo i pobiegli. Zrobili to, co podpowiadał im instynkt. Gdy przybyli na miejsce, pojawiła się radość. Mieli pewność, że to, co ich przed chwilą spotkało nie było żadnymi zwidami. Wszystko było tak, jak powiedział im anioł. Zaufali słowu, a ono się spełniło.
Jeżeli się nad tym zastanowić, to wszystkie znajdujące się tam postacie znalazły się w tamtym miejscu poprzez słowo. Maryja powiedziała Bogu “Tak” w odpowiedzi na słowa Archanioła, Józef chciał odejść, ale przez słowo objawione mu we śnie, został. W końcu i pasterze przybyli w oparciu o otrzymane słowo. Wszyscy znaleźli się tam w wyniku Bożego działania. Wszystkich tam zgromadziło słowo.
To wydarzenie było też zadziwiające dla Józefa i Maryi. Po raz pierwszy mieli styczność z zupełnie obcymi i prostymi ludźmi, którzy znali tajemnicę kim jest ich Syn. Pasterze nie mieli prawa tego wszystko wiedzieć z innego źródła, niż od Boga za pośrednictwem aniołów. Był to sygnał dla Maryi i Józefa, że narodzone dziecię jest faktycznie Synem Bożym i że razem z nimi raduje się cały świat.

Zadanie
Skup swoją uwagę na kierowanym do Ciebie słowie. Może to być słowo z Pisma Świętego, od drugiego człowieka, czy jakiekolwiek inne źródło. Co chce Ci ono powiedzieć? Czy bierzesz pod uwagę, że to słowo może kierować do Ciebie Bóg?