Liturgia Słowa 20.11.2022

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

przejdź do czytań

(Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Komentarz

Dzisiejsze święto jest szczególnym dniem. W Ewangelii czytamy opis ofiary Jezusa Chrystusa, a dla wielu KSMowiczów ten dzień to chwila uroczystego przyrzeczenia.

Co w ogóle łączy te dwa wątki? Powaga, ale też swego rodzaju szczęście. Można się tym stwierdzeniem zdziwić, bo gdzie tu radość w powyższej Ewangelii. Po głębszym zastanowieniu możemy odnaleźć to, co do niej prowadzi. Wydarzenie opisane przez św. Łukasza przedstawia drogę do celu przez niemiarodajną miłość. Dzięki niemu  jesteśmy zbawieni, co daje nam nadzieję, radość i spokój ducha, iż już zawsze będzie ze wszystkimi Zbawiciel. On tę drogę świadomie wybrał, wiedział co robi oraz po co. Po trudach męki Jezus wie, że za chwilę będzie w Swoim Królestwie i obiecuje to wiszącemu obok złoczyńcy, który żałuje za swoje złe czyny.

Świadomość tego, co wybieramy i przyjmujemy w swoim życiu, ma w sobie wyrabiać kandydat na członka KSM. Gdy wiemy do czego dążymy i naprawdę tego chcemy, możemy kroczyć mimo wątpliwości, podążać do celu z przekonaniem, że damy radę podczas ewentualnych zawiłości.

Podsumowując – rezultaty i siła znajdują się zawsze, gdy przed oczyma mamy nasz cel.