Liturgia Słowa 21.08.2022

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

(Łk 13, 22-30)
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: “Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Komentarz
Dzisiejsza Ewangelia jest jedną z tych, które dają do myślenia. Porusza bowiem bezpośrednio kwestię naszego zbawienia. Równocześnie ukazuje tak często wspominaną różnicę w myśleniu Boga i w myśleniu ludzi. Rozmówcy Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pytają się Go czy wielu będzie zbawionych. Zupełnie tak jakby była na to określona liczba, jakby miejsc w niebie miało starczyć tylko dla wybranych. To trochę tak jakby szukali wymówki z wyprzedzeniem: “Nie dałem rady, bo tylko nieliczni będą zbawieni.” Jezus w swojej odpowiedzi nawet nie podąża ich tokiem myślenia. Ukazuje inne, lepsze spojrzenie – dojście do zbawienia jest trudem. Przejście przez “ciasne drzwi” wymaga skupienia, cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim wiary w cel, do którego się dąży. Jezus właśnie na to stawia nacisk – chcesz być zbawiony? To bierz krzyż i idź, a nie rozważaj czy po drugiej stronie będzie was wielu. Nie marnuj czasu tylko działaj. Czy gdybyśmy chcieli zmienić to na język KSM-u: Bądź GOTÓW!