Liturgia Słowa 10.07.2022

Piętnasta Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

(Łk 10,25-37)
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: “Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.

Komentarz
Dzisiejsze czytania na swój sposób stanowią broszurę pt. “Co to znaczy być chrześcijaninem?”. Nasz dziennikarz Jezus w krótkich słowach zawarł odpowiedź na to pytanie: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Oklepane, prawda? Ile razy słyszeliśmy już w kościele, że to jest pierwsze przykazanie, najważniejsze ze wszystkich? Dołóżmy to tego fakt, iż już w pierwszym czytaniu jest ono wspominane, co oznacza, że jest już mówione ludziom od jakichś trzech tysięcy lat. Szmat czasu. A mimo to nie traci na aktualności, bo przekazuje najgłębszy sens naszej religii – uczynić z Boga Boga naszego serca. Innymi słowy sprawić, żeby Bóg był najważniejszą osobą naszego życia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mamy wstąpić do zakonu, iść do seminarium czy codziennie odmawiać cały różaniec, litanię loretańską i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nie. Wystarczy, że w naszych myślach, przekonaniach, działaniu będziemy kierować się tym, co Bóg do nas mówi. Zarówno na piśmie (Biblia, przykazania), jak i z rozmowy (modlitwa). Tylko tyle i aż tyle. Jak powiedział Mojżesz: “Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem”, więc wystarczy chcieć a się uda.

Zadanie
Włącz i obejrzyj dziś jakiś film, który lubisz, a którego od dawna nie widziałeś.