Liturgia Słowa 12.06.2022

Uroczystość Najświętszej Trójcy

przejdź do czytań

(J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Komentarz

Dzisiejsze czytania dotykają tematu mądrości. Możnaby powiedzieć, że jest to dość ważna kwestia, prawda? Mądrość brzmi przecież tak podniośle. Mamy całą Księgę Mądrości w Biblii, kościół Mądrości Bożej (obecnie meczet Hagia Sophia w Stambule) i liczne odniesienia do niej w Starym Testamencie (Mądrość Syracha, Księga Koheleta). A czym tak właściwie jest?

Nie ma oczywiście jednej dobrej definicji, ale można powiedzieć, że jest to umiejętność poznawania tego co dobre i złe oraz podążania tą dobrą drogą. Można powiedzieć, że dzisiejsze czytania to małe kompendium na temat mądrości. Ewangelia według św. Jana mówi nam, że człowiek może zyskać mądrość dzięki Duchowi Świętemu. List św. Pawła wskazuje, że dzięki Niemu możemy przetrwać uciski i że wzmacniają one nasze cnoty w tym i mądrość. Wreszcie we fragmencie z Księgi Mądrości zostaje ona ukazana jako niemalże towarzyszka Boga w stworzeniu świata. Co bardzo ważne w ostatnim zdaniu tego fragmentu Mądrość mówi, że “igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich”. Wskazuje to na bardzo ważną cechę mądrości – jest ona źródłem radości. Mówi się, że Bóg ma poczucie humoru, a diabeł jest śmiertelnie poważny. I jest to logiczne. Bóg bowiem nie musi się martwić – ma zwycięstwo nad złem w kieszeni (w końcu jest Bogiem). Szatan natomiast wie, że przegra, więc jemu nie może być do śmiechu. Mądrością więc jest nie dawać się smutkowi tylko ufać w Boga i Jego moc. Jeżeli Mu zawierzymy, a dzięki mądrości zrozumiemy jak wspaniałą drogę ma dla nas to nic tylko się uśmiechnąć i iść przez życie z radością.

Zadanie

Doprowadź dziś kogoś do śmiechu.