Liturgia Słowa 24.04.2022

Druga Niedziela Wielkanocna

przejdź do czytań

(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Komentarz
Pomyśl o swojej wierze, o tym co ją umacniało, może o tym co ją zapoczątkowało. Czy były to rzeczy namacalne? Relikwie, cuda z naszych czasów? A może Słowo Boże, historie, opowieści, coś co tobie dobrego się przydarzyło i przypisałeś to Bogu?
Tomasz, który nie zobaczył na żywo Jezusa, a jedynie usłyszał o Nim, nie uwierzył. Co w odpowiedzi zrobił Chrystus? Pobłogosławił pozostałych uczniów, za ich wiarę, za zaufanie.
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
Kiedy zaczynasz wątpić, bo dawno nie doświadczyłeś niczego konkretnego, kiedy od dawna nie zdarzyło Ci się nic wyjątkowego, czy miłego, zamknij oczy i spróbuj popatrzeć sercem, nie umysłem.
Zwątpienie nie jest niczym złym, świadczy o tym, że nasza wiara nie jest bierna, że to dla nas nie tylko tradycja, a żywa relacja. Jednak ważne jest, aby wątpliwości prowadziły do szukania odpowiedzi, do słuchania, czytania Pisma Świętego, wtedy to wręcz umocni naszą wiarę.
Aby było nam łatwiej, Bóg zadbał o to, by wiele z cudów i znaków zostało zapisanych na kartach Pisma Świętego.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Zadanie
W dzisiejszej modlitwie poproś Boga o umocnienie swojej wiary.