Liturgia Słowa 26.12.2021

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

przejdź do czytań

(Łk 2, 41-52)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Komentarz
Właśnie, po raz kolejny, przeżyliśmy narodziny Jezusa Chrystusa. Ale w tych dniach nie zapominajmy o jakże ważnych Jego rodzicach.
Maryja i Józef musieli zmierzyć się z ogromnie trudnym zadaniem i wielką odpowiedzialnością. Wychowali syna na bardzo mądrego człowieka. Uczeni w świątyni, którzy słuchali 12-letniego Jezusa, zadziwiali się Jego dojrzałością.
Ale Rodzice zamartwiali się ogromnie, kiedy zagubili go w Jerozolimie. Szukali Go aż 3 dni, zanim odnaleźli Go w świątyni. Niewiele zrozumieli z całej tej sytuacji. Ale z odpowiedzi Jezusa na pytanie Matki, widać, iż jest On świadomy swej Boskości. Jednak nie spowodowało to, żeby się wywyższał. Wręcz przeciwnie, wrócił pokornie do domu i z szacunkiem, posłusznie żył z rodzicami.
Jezus daje Nam przykład, jak powinniśmy się odnosić do swoich rodziców. Nikt oczywiście nie jest tak dobry jak Maryja, ale każda matka i każdy ojciec zasługuje na szacunek. To oni dali nam życie i włożyli wiele wysiłku w wychowanie nas. Często kosztem własnej wygody. Doceńmy to i okażmy Rodzicom szacunek i wdzięczność.

Zadanie
Zastanów się i zapisz sobie, za co konkretnie możesz być wdzięczny swoim rodzicom. W dogodnym momencie powiedz im to i podziękuj.