Liturgia Słowa 22.08.2021

Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła

przejdź do czytań

(J 6, 55. 60-69)
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: “Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: “To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: “Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca”. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: “Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: “Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym”.

Komentarz

,,Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
A Krew moja prawdziwym napojem.”

Te trudne Słowa można zinterpretować na przykład tak:
Jezus karmi Nas Słowem Bożym i napełnia życiem. Wiemy bowiem ze Starego Testamentu, że krew oznacza życie. Znajdziemy też fragmenty mówiące, że Bóg jest Słowem.
Ale to wciąż skomplikowane i takie będzie. Bóg jest bowiem niepojęty.

,,Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”

Któż? Ci, którzy słuchaja razem z Panem, z cierpliwością i miłością. Bo sami nie jesteśmy do tego zdolni.
Nie poddawajmy się, nie odpuszczajmy, trwajmy przy Panu słuchając co Nam mówi. On objaśni Nam to w odpowiednim czasie. A dziś po prostu słuchajmy.
Jeśli tak łatwo zrezygnujemy, to co z trudniejszymi sprawami?

,,To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?”

Życie każdego z Nas to pasmo niewiadomych i niezrozumiałych rzeczy. Lecz Ojciec Niebieski jest od tego większy i wszystko wie. Jeśli chcesz żyć w Jego obecności, wytrwaj.
Wraz z odrzuceniem Słowa, odrzucasz i miłość, odrzucasz życie.

Zadanie

Pomódl się do Ducha Świętego, który daje życie, aby pomógł Ci to wszystko zrozumieć.