Nabożeństwo Gorzkich Żali rozpoczyna się Pobudką. Jej tekst ma za zadanie – jak sama nazwa wskazuje – pobudzić nas do rozważania Męki Pańskiej.

Gorzkie Żale to nabożeństwo wzorowane na Nieszporach i Jutrzni. Podczas niego rozważamy Mękę Pana Jezusa – przypominamy sobie historię od modlitwy w Ogrójcu do złożenia do grobu. Emocjonalne opisy cierpienia Pana Jezusa mają za zadanie ułatwić nam współczucie naszemu Zbawicielowi oraz refleksję nad naszym grzesznym postępowaniem, które doprowadziło do Jego śmierci.

Pierwsze słowa Pobudki brzmią:

Gorzkie żale przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie.

Przez nie staramy się wprowadzić w świadome rozważanie Męki Pańskiej.

Kolejne wersy opowiadają o tym, jak cały świat pokrywa się w żałobie i włącza się w cierpienie swojego Stworzyciela.

Pod koniec możemy odnaleźć następujące prośby:

Uderz, Jezu, bez odwłoki
W twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran swoich
Obmyj duszę z grzechów moich!

Śpiewając te słowa prosimy Pana Jezusa, by natychmiast zniszczył nasze kamienne, nieczułe serca, aby odwróciły się od czynienia zła oraz prosimy, by obmył i oczyścił nasze dusze swoją drogocenną Krwią przelaną na krzyżu.

Ta prosta modlitwa zachęca nas do pracy nad sobą, nad naszym nawróceniem, które tak ważne jest szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Jesteśmy zachęcani do myślenia o cierpieniu Pana Jezusa, aby widzieć konsekwencje naszych grzechów i by tym samym łatwiej nam było powstrzymać się od czynienia zła. Dzięki temu będziemy mogli podążać prostszą drogą do świętości.