Co jeśli Boskie plany rozmijają się z moimi?

Liturgia Słowa – 28.02.2021

Druga Niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(Rdz 22,1-2.9-13.15-18)
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Komentarz

Św. Augustyn mówi: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu”. Dokładnie taką postawę pokazuje dziś Abraham. Stawia wolę Bożą ponad wszystko, co jest mu bliskie tu na ziemi.

Abraham razem ze swoją żoną Sarą długo czekali na Izaaka. Był ich jedynym synem. Dlatego prośba Boga o złożenie go w ofierze, była bardzo trudną próbą dla Abrahama. Mężczyzna jednak zaufał Panu, bezgranicznie. Postanowił wypełnić Jego wolę. Na wezwanie odpowiada „Oto jestem”. Oczywiście Bóg nie pozwolił Izaakowi zginąć, a jego ojciec za oddanie został nagrodzony.  

Zastanówmy się teraz jak to jest z nami. Co zajmuje u nas pierwsze miejsce? Czy bylibyśmy w stanie odpowiedzieć „Oto jestem”, na wezwanie? Każdy z nas jest do czegoś powołany, nieraz zdarza się, że Boskie plany rozmijają się z naszymi. I co wtedy?

Abraham dzisiaj uczy nas, żeby po prostu zaufać Bogu. Ojciec zawsze wie, co jest dla nas najlepsze. Nie zawsze będzie łatwo, czasami wypełnianie Woli Bożej wiąże się z poświęceniem. Ale zawsze warto. Odpowiedzieć na wezwanie „Oto jestem” albo bardziej KSMowo „Jestem GOTÓW, wypełniać Twoją wolę”.

Zadanie

Pomódl się za rozeznanie powołania i działanie zgodnie z wolą Bożą.