Bądźmy tymi, którzy niosą dobro do innych.

Liturgia Słowa – 21.02.2021

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Komentarz

W Ewangelii słyszymy jak Jezus przez 40 dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana.

Liczba 40 w Biblii jest szczególna – 40 dni pościł Mojżesz przed otrzymaniem 10 przykazań; 40 dni trwał potop; 40 lat wędrował Naród Wybrany; 40 dni na nawrócenie mieli mieszkańcy Niniwy; po 40 dniach Jezus wstąpił do Nieba. 

Liczba 40 jest symbolem czegoś wystarczającego, w sam raz. Kościół daje nam taki czas również i dziś. Czas pochylenia się nad Krzyżem Jezusa, nad jego męką, nad jego wielką miłością do nas. 

Często skupiamy się w ty okresie nad tym czego możemy sobie odmówić. Oczywiście, jest to dobre, ale nie zapominajmy też o tym, co możemy dać. Bądźmy tymi, którzy niosą dobro do innych. Czerpiąc z nieskończonej miłości Chrystusowej, nieśmy ją dalej do naszych bliźnich.

Zadanie

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, dlatego zgodnie z tymi słowami zacznij codzienną lekturę Ewangelii z dnia.