On ma moc!

Liturgia Słowa – 31.01.2021

Czwarta Niedziela Zwykła

przejdź do czytań

(Mk 1, 21-28)
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Pan Jezus nauczał w Kafarnaum. Podczas owej nauki był również obecny człowiek opętany. Człowiek ten wiedział, kim jest Nauczyciel. Po oszczerstwach, jakie wypowiedział opętany, Pan Jezus rozkazał mu zamilczeć. Kolejny raz możemy zauważyć, że Jezus ma władzę najwyższą, ponieważ udało Mu się pokonać ducha nieczystego. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje nam, jak wielkie rzeczy może uczynić.
Należy również wspomnieć o osobach, które muszą walczyć z siłami nieczystymi. Ludzie nie są w stanie poradzić sobie sami, dlatego konieczna jest pomoc drugiej osoby, np. egzorcysty.
Przykładem jesteśmy również my sami, gdyż codziennie musimy borykać się z przeciwnościami losu. Musimy wybrać między dobrem a złem. Są to pokusy, które często decydują o naszej przyszłości. Czasami trudno nam wybrać tę właściwą opcję, dlatego powinniśmy poprosić o pomoc naszego Stwórcę. Gdy mamy problem lub jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, to my, osoby wierzące, powinniśmy pomodlić się i poprosić o wsparcie.