On jest z nami!!!

Liturgia Słowa – 25.12.2020

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

przejdź do czytań

(Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: “Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: “Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Komentarz

W trakcie ważniejszych świąt Liturgia jest bardziej rozbudowana. Istnieje wiele symboli i znaków, które podkreślają charakter obchodów. Podczas Świąt Bożego Narodzenia Liturgia Słowa daje nam cztery zestawy czytań: na wieczór, noc, świt i dzień.

Czytania z wieczornej Liturgii są jeszcze w duchu adwentu – skupiają się na oczekiwaniu na przyjście Odkupiciela. Czytanie z księgi Izajasza pokazuje nam, że Bóg zsyła Zbawiciela z powodu miłości do człowieka. Ewangelia skupia się na rodowodzie Jezusa i na tym jak doszło do narodzenia Pana Jezusa.

Liturgia Słowa w nocy – to ta, którą będziemy słyszeć podczas Pasterki. Pierwsze czytanie skupia się na narodzie kroczącym w ciemności. Można to odnieść do ludzi na dwa sposoby – jeden, bardziej historyczny, to rozumienie narodu, jako Izraela przed przyjściem Mesjasza. Drugi sposób rozumienia jest dla nas dużo bardziej istotny – każdy z nas kroczy w ciemności grzechu. Każdy z nas, kiedy nie jest w pełni łaski uświęcającej, potrzebuje światła pochodzącego od Zbawiciela. I te Święta po raz kolejny przypominają nam, że Bóg powinien rodzić się dla nas w naszych sercach i rozpraszać ciemności naszego grzechu. Drugie czytanie również podkreśla przyjście Łaski Bożej, która nas oświeca i zachęca nas do życia dobrego i pełnienia dobrych uczynków.

Podczas mszy o świcie Liturgia Słowa skupia się na ogłoszeniu przyjścia Mesjasza. Syjon otrzymuje nowe miana: „Poszukiwane” i „Miasto nie opuszczone”, które ewidentnie wskazują na napełnienie Ludu Bożego łaską miłości otrzymaną od Boga. Zwłaszcza w drugim czytaniu podkreślona jest łaska, która usprawiedliwia i umożliwia nam życie dzieci Bożych. Czyli dzięki napełnieniu Miłością przychodzącą w ludzkiej postaci możemy stać się dziedzicami życia wiecznego.

Ostatni zestaw czytań jest przewidziany na resztę dnia Bożego Narodzenia. Słyszymy w nich o przyjściu Zbawiciela. O przyjściu, które jest skierowane do wszystkich ludów i aż po krańce ziemi. Nikt nie jest z niego wykluczony – każda istota obdarzona duszą, a więc każda istota rozumna. Na koniec mamy fragment Ewangelii Jana, w którym mowa o tajemnicy wcielenia. Słowo jest źródłem życia i światłości. Wszystko inne jest efektem działania Słowa. Słowo stworzyło świat i było z nim od początku – jednak ze względu na to, że świat Go nie przyjął, Słowo musiało przyjść na świat – czyli stać się światem materialnym w postaci ciała. W dłuższej wersji Ewangelii jest też zdanie: „podczas gdy Prawo zostało nam dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” – po raz kolejny podkreślając rolę przyjścia Jezusa na świat wypełniającego Prawo Mojżeszowe miłością Bożą.

Zadanie

Dziś i jutro przeczytaj każdą Liturgię Słowa:
– z mszy na wieczór: podczas wieczerzy Wigilijnej,
– z mszy w nocy: podczas Pasterki (lub gdy w niej nie uczestniczysz przed pójściem spać),
– z mszy o świcie: wstając rano,
– z mszy w dzień: podczas mszy (lub gdy w niej nie uczestniczysz po prostu w ciągu dnia).