Dla Boga nie ma nic niemożliwego!

Liturgia Słowa – 08.12.2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

przejdź do czytań

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Komentarz

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak Maryja dowiedziała się, że pocznie Syna – Jezusa. Przybył do Niej Anioł, który oznajmił jej ten fakt. Maryja poczęła Syna, mimo że była Dziewicą. Stało się to za sprawą Boga.

Również Elżbieta, która była krewną Maryi, była w stanie błogosławionym. Ta, która uchodziła za niepłodną.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeśli według nas coś jest nie do wykonania, to musimy zaufać Bogu. Gdy jesteśmy zrezygnowani, czujemy bezsilność, warto powierzyć to naszemu Stwórcy. On pomoże nam się podnieść, pomoże zawalczyć, nawet jeśli będziemy już na granicy sił.

Bóg ma potężną moc, musimy Mu po prostu zaufać. Gdy pomodlimy się w danej sprawie, będzie nam łatwiej. Musimy też pamiętać, żeby podziękować Bogu za to, co od Niego otrzymujemy.

Zadanie

Przez najbliższy tydzień zastanów się, co jest dla Ciebie trudne, czy jest coś, z czym nie potrafisz sobie poradzić? Czy potrafisz tę sprawę zawierzyć Bogu?