Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego (por. Ps 23 (22),1b).

Liturgia Słowa – 11.11.2020

Środa XXXII tygodnia zwykłego

Święto Niepodległości

przejdź do czytań

(Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6)
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Komentarz

W dzisiejszej Liturgii Słowa na pierwszy plan wysuwa się temat zaufania przewodnikowi. Kto lub co może być naszym przewodnikiem? Za kim należy podążać? Czy zawsze należy być posłusznym?

W pierwszym czytaniu możemy usłyszeć, że Tytus ma przypominać wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom. Paweł pisał ten list w czasach, gdy prawo było dalekie od chrześcijańskich ideałów. Jednak Apostołowie doszli do wniosku, że podważanie prawa prowadzi do chaosu, a chrześcijanie powinni w Pokoju służyć innym Miłością, a nie nienawiścią. Należy jednak pamiętać, że zmiana prawa, to nie to samo, co łamanie go. Zmiany mogą być lepsze lub gorsze. Łamanie prawa (poza ekstremalnymi przypadkami) nie jest dobre.

W Ewangelii możemy dostrzec wartość wdzięczności, którą docenił Pan Jezus stawiając za wzór tego jednego trędowatego, który wrócił.

Najciekawszy jednak jest dzisiejszy psalm. W 2015 roku zostało opublikowane drugie wydanie lekcjonarzy mszalnych. W większości przypadków zmiany są kosmetyczne – zmiany słów na synonimy, inna składnia zdania lub przesunięte znaki interpunkcyjne. Jednak w tym psalmie został dodany pomijany w poprzednich wydaniach werset Ps 23 (22),4. W kontekście posłuszeństwa jest to bardzo ważny fragment. Droga przez “ciemną dolinę” może być niebezpieczna. Jednak Bóg daje nam kij i laskę pasterską, która nas broni i prowadzi. Ta myśl zmienia podejście do prawa – ze smutnego obowiązku staje się ono owocną wskazówką. Jeżeli wiemy, że prawo tworzy jakiś ład, to możemy ufać i być mu posłusznym.

Zadanie

Odnajdź w Piśmie Świętym werset ujęty w nowym wydaniu dzisiejszej Liturgii Słowa. (Łatwo można znaleźć w internecie). Przeczytaj. Pomyśl. Dziś szczególnie bądź posłuszny.