Prawdziwym celem naszego życia jest bycie w niebie!

Liturgia Słowa -24.05.2020

VII Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie

przejdź do czytań

(Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Komentarz

Dziś w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie ukazuje nam w sposób wyraźny co jest prawdziwym celem naszego istnienia – jesteśmy przeznaczeni do życia w niebie.

W trakcie Mszy św. słyszymy już ostatnie słowa z napisanej przez św. Mateusza ewangelii. Tekst ten tekst prowokuje nas do działania – Jezus mówi do uczniów:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

Jest tam wyraźne idźcie – nie mamy więc być biernymi katolikami, bojącymi się świadczyć o Bogu. Mamy iść i nauczać, mając na uwadze troskę o zbawienie innych. Czy to znaczy, że mamy teraz nagle wybiec na ulicę i wzywać wszystkich do nawrócenia lub też wykładać swoim znajomym teologię? – NIE!

Czasami nie będziemy musieli nic mówić, ponieważ bardziej przemawiające będą nasze czyny. Cóż bowiem znaczą słowa, jeśli nie są potwierdzone naszym postępowaniem?

Chciejmy dziś na nowo rozpalić w sobie miłość do bliźnich, nie ważne kim są, jacy są, jakie mają poglądy – tak po prostu – być dla nich wsparciem, dobrą duszą, która zawsze jest gotowa do bezinteresownej pomocy. Kiedy nasze życie będzie przepełnione tą czystą miłością to automatycznie będzie przepełnione Bogiem, bo Bóg to miłość. Nie bójmy się być przykładem dla innych, Jezus dał nam obietnicę: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata – nie mamy czego się bać, bowiem On jest pośród nas, żywy i prawdziwy.

Zadanie

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl co jest twoim celem w życiu, twoją motywacją – nie to, co chciałbyś żeby było, tylko to, co jest: w tym momencie. Może będzie to szczęście, zdrowie, może zwykle pragnienie, żeby było normalnie, żeby niczego nie brakowało, może to relacja z jakąś osobą? Stań w prawdzie przed samym sobą – to pierwszy krok, żeby się zmienić.

Postaraj się nie oceniać ludzi, ale każdego postrzegać jako ukochane dziecko Boga, za które Jezus oddał życie i na którym mu zależy. Postaraj się być pokornym i łagodnym oraz obdarowywać każdego miłością.

Niech motywacją do działania będą słowa św. Jana Pawła II:

Nie bójcie się żyć dla miłości. Dla tej miłości warto żyć!