Nie trać swojej nadziei, raduj się pomimo trudności!

Liturgia Słowa -19.04.2020

II Niedziela Wielkanocna

przejdź do czytań

(1 P 1, 3-9)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od niszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

Komentarz

Przez Zmartwychwstanie, które szczególnie wspominaliśmy tydzień temu, mamy największą nadzieję – na to wszystko, co Bóg przygotował dla każdego z nas w niebie. Nie będziemy musieli troskać się o to, czy mamy wystarczająco dużo tego, co teraz jest dla nas bardzo ważne – pieniędzy, wiedzy, jedzenia, etc. Dlaczego? Bo nie będzie nam to potrzebne! W końcu będziemy mieli wszystko, czego nam potrzeba – nieustanną, namacalną obecność Boga!

Choć tutaj na ziemi doświadczamy wielu trudności, szczególnie teraz w czasie izolacji, to nie możemy zapominać o tym, co czeka nas w niebie.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.

Święta siostra Faustyna napisała w Dzienniczku takie słowa Pana Jezusa:

O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją.

Wierzysz w to, że Bóg na prawdę Cię kocha, chce dla Ciebie tylko dobra i jest w stanie przebaczyć Ci to wszystko, co źle zrobiłeś w przeszłości?

Zadanie

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego – odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji zakończenia pandemii.