Nie wystarczy tylko wielbić Boga słowami. Znacznie ważniejsze są czyny.

Liturgia Słowa -05.04.2020

Niedziela Palmowa

przejdź do czytań

(Mt 21, 1-11)
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Komentarz

Na początku dzisiejszej Mszy Świętej słyszymy dobrze nam znane słowa św. Mateusza Ewangelisty. Przybliża nam on wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zanim to się jednak stało, Chrystus prosi swoich uczniów, by przyprowadzili Mu oślicę i źrebię, które w tamtych czasach uważane były za symbol pokoju. Chciał w ten sposób pokazać, że przynosi pokój oraz to, że jest człowiekiem pokornym. Tak miały się wypełnić słowa Proroka – „Król przychodzi do Ciebie łagodny”. Gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, tłum, który później skaże go na śmierć, wołał „Hosanna”. Był to okrzyk uwielbienia i radości. Ludzie witali Jezusa jak króla, rzucając pod Jego stopy swoje płaszcze i gałązki palmowe – symbol tryumfu i zwycięstwa, aby w ten sposób okazać Mu hołd.

Zastanów się, czy Jezus jest dzisiaj Twoim Królem? Czy jesteś Mu wdzięczny za to, co dla Ciebie zrobił? Pomyśl, czy jesteś może jednym z tych, którzy najpierw krzyczeli „Hosanna”, a później „Ukrzyżuj Go!”.

Nie wystarczy tylko wielbić Boga słowami. Znacznie ważniejsze są czyny. Czasami jednak dzieje się tak, że sami wbijamy gwoździe i zadajemy cierpienie Jezusowi…

Zadanie

W Wielkim Tygodniu postaraj się jak najczęściej odmawiać modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”.