Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu?

Liturgia Słowa -14.03.2020

III Niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(Wj 17, 3-7)

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie».. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Komentarz

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy historię Izraela. Po pewnym czasie od wyjścia z Egiptu, zaczęło ich męczyć pragnienie. Zarzucali więc Mojżeszowi, że chce skazać ich na śmierć. On zaczął się modlić do Pana, pytając co robić. Bóg nakazał mu uderzyć w kamień, z którego wypłynie woda – co Mojżesz uczynił na oczach starszyzny. W tym samym czasie Naród Wybrany wystawia Boga na próbę. Izraelici domagają się zaspokojenia swoich potrzeb, wątpiąc w Boży plan.

„Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?” Nie potrafią zaufać Panu.

A jak to jest z nami? Czy potrafimy zdać się na Boży plan? Dać Mu się prowadzić przez życie, zaufać całkowicie? Czasem jest to trudne, zwłaszcza wtedy kiedy Pan ma zupełnie inny od naszego plan na nasze życie. Odbiegający od naszej wizji.

Zadanie

Pomódl się o dobre rozeznanie swojego powołania. Żeby móc iść przez życie zgodnie z wolą Bożą.