Z tej obecności spływają na nas przeogromne łaski, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.


Liturgia Słowa -09.06.2019
Niedziela Wielkanocna

przejdź do czytań

(J 7, 37-39)
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał do78nośnym głosem:«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Komentarz

Jezus nie ukrywa przed uczniami tego, co się z Nim stanie. Wie On dobrze, że jeżeli nie odejdzie z tego świata nie będzie mógł zmartwychwstać, a później wstąpić do nieba. A przez to nie będzie mógł przyjść Duch Święty, który będzie z nami aż do Jego powtórnego przyjścia.
Jezus daje ludziom największy z darów – wieczną obecność Boga żywego. Z tej obecności spływają na nas przeogromne łaski, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi.

Zadanie

Duża część z nas przyjęła już sakrament bierzmowania. Przypomnijmy sobie datę tego wydarzenia, to jak wtedy się czuliśmy, i jakie dary przyniosło to spotkanie z Duchem Świętym.
Dla tych, którzy jeszcze ten sakrament mają przed sobą – popytajcie rodziców, starszych kolegów z oddziału o ich doświadczenia z tego dnia. I czerpcie z tego, by jak najlepiej się przygotować do przyjścia Ducha, którego macie otrzymać.