Druhny i Druhowie

Rozpoczęliśmy miesiąc maj, czas, który w naszej pobożności w sposób szczególny poświęcony jest osobie Matki Najświętszej.

W naszej Archidiecezji tegoroczny maj jest czasem szczególnym – już za kilka chwil rozpoczniemy Nawiedzenie Matki Bożej w znaku jasnogórskiego obrazu. Ci którzy na bieżąco śledzą Servitusa, wyczuli już pewnie, że od jakiegoś czasu staram się podprowadzić pod to wydarzenie. Dlaczego? Bo Maryja jest kimś bardzo szczególnym dla nas. Nie tylko dlatego, że tak jak wszyscy wierzący jesteśmy jej dziećmi, ale również dlatego, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma też w sobie pierwiastek maryjności.

W śpiewnikach z lat trzydziestych ubiegłego wieku, odnaleźć można słowa hymnu młodzieży żeńskiej. Druhny śpiewały:

Pieśń hołdu Marii śpiewa,
Młodzieży żeńskiej huf.
Do stóp jej świętych składa,
Ofiarę serc, rąk, głów,
Myśl rwie się wzwyż za młodu
Nie w mrokach chce się kryć
Dla Polski, dla Narodu
Dopomóż Marjo żyć.

W roku 1938 swoistego zawierzenie synowskiego dokonali na Jasnej Górze druhowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski, organizatorzy ogólnopolskiego zlotu spodziewali się około 100 000 druhów. Na tę okazję zostało przygotowane ślubowanie, którego tekst opublikowany został przewodniku zlotowym:

Maryjo! Najświętsza Matko Chrystusa Króla i Królowo Korony Polskiej. Oto my, synowie niezachwianych wyznawców wiary świętej, my potomkowie obrońców Krzyża i Ojczyzny, my młodzi rycerze Chrystusowi, zgromadzeni z całej Polski przed Twym tronem jasnogórskim pod sztandarami Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej, składając Ci hołd korny oświadczamy:
że wiarę Katolicką w sercu chować i mężnie wyznawać będziemy;
że będziemy pielęgnowali w sobie nadprzyrodzone życie łaski;
że będziemy wieść życie według przykazań bożych i kościelnych;
że z synowską czcią i uległością odnosić się będziemy do świętego Kościoła Katolickiego i że święta nam będzie zawsze osoba, wola i nauka Papieża, w którym czcimy Namiestnika Chrystusowego;
że będziemy okazywali szacunek i posłuszeństwo naszym Biskupom jako prawowitym następcom Apostołów i ustanowionym przez Ducha Świętego pasterzom Kościoła:
że współpracując z naszymi kapłanami nad budową Królestwa Chrystusowego przez Akcję Katolicką, zwłaszcza zaś w szeregach Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej, pracować i walczyć o zwycięstwo ducha Chrystusowego w świecie i w Polsce (…)

To tylko fragment wzniosłych słów, które przed laty padły na Jasnej Górze. W ubiegłym roku kilkoro z nas pokonało trudy pielgrzymowania, by w lutym wraz z całą społecznością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dokonać ponownego zawierzenia Królowej Polski. Dla mnie osobiście wielką radością było wtedy, że jako asystent oddziału w Rawiczu, mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu wraz z całym kierownictwem. Z perspektywy czasu, dziś, już jako asystent diecezjalny, dziękuję Bogu za każdą i każdego z tych, którzy wtedy reprezentowali naszą Archidiecezję.
Dziś rolę się odwracają. To Maryja pielgrzymuje do nas, to my stajemy się w jakiś sposób gospodarzami. Dziś przychodzi czas, w którym możemy wypełnić w jakiejś części złożone przez naszych przodków przyrzeczenia i wsłuchać się w głos naszych Pasterzy, którzy zapraszają do wspólnego bycia przy Maryi.

Dnia 18 maja zgromadźmy się w jak największej ilości przy kościele Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach. Chciejmy razem jako rodzina Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zawierzyć nasze losy, naszej Królowej.

Wśród wielu radości, które są naszym udziałem, wiele jest też trosk i niepokojów. Często narzekamy na brak nowych członków, na to, że coś nie wychodzi, że chciało by się więcej, przed nami Zjazd Diecezjalny, wybory, obóz rekolekcyjny – zaprośmy w te wszystkie przestrzenie Maryję – chciejmy za druhami KSMM zawołać razem:

Ty nam dopomóż Chryste, Boski i Wieczny nasz Królu – i Ty, Najświętsza Królowo Korony Polskiej.
Amen

Do zobaczenia na poznańskich Ratajach.

GOTÓW!