Święto miłości, która jest życiem!


Liturgia Słowa – 21.04.2019
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

przejdź do czytań

(J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Komentarz

W ostatnich dniach przeżywaliśmy przełomowe momenty w historii naszej wiary. Ustanowienie Eucharystii, cierpienie i śmierć Pana Jezusa. A dziś Jego zmartwychwstanie. Przez te wszystkie dni świętujemy miłość. Miłość najdoskonalszą. Miłość, która jest służebna względem umiłowanych. Miłość, która kocha aż do umęczenia i śmierci. Miłość, która jest życiem.

Dziś ta miłość osiąga moment kulminacyjny. Dotąd uczniowie nie rozumieli tego, co mówił do nich Nauczyciel. Mimo, że widzieli Jego porwanie, widzieli Go umęczonego. Dopiero, gdy zobaczyli pusty grób zrozumieli. Zrozumieli, że dla Jezusa śmierć nie była końcem, a jedynie momentem przejściowym przed prawdziwa pełnią Jego działania.

Zadanie

Pójdź dziś do Grobu. Ujrzyj i uwierz.