„Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat…”


Liturgia Słowa – 25.11.2018
Niedziela XXXIV tygodnia okresu zwykłego – Uroczystość Chrystusa Króla

przejdź do czytań

(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Komentarz

Jezus Chrystus objawia się nam jako Król. Nie jest władcą danego państwa, ale Panem całego świata. Jego Królestwo znajduje się w Niebie. Jeśli chcemy być częścią tego Raju, powinniśmy traktować Boga przede wszystkim jako Króla naszego serca i życia. Musimy pozwolić, aby Duch Święty nami kierował, a Ojciec znalazł się na pierwszym miejscu w naszej hierarchii wartości. Przez miłość do bliźnich i codzienne nawracanie się budujemy relację z Panem, a także dzięki takim małym gestom jak: poranna i wieczorna modlitwa, lektura Pisma Św. oraz udział w niedzielnej Eucharystii. Jezus Chrystus dał świadectwo prawdzie swoim życiem na Ziemi. Tak samo my, mamy obowiązek, będąc chrześcijanami, głosić Dobrą Nowinę wszędzie, gdzie się znajdziemy i być Apostołami Ewangelii. Wystarczy, że zaufamy Bogu, a będziemy mogli odważnie to czynić.

Zadanie

Poproś dzisiaj Boga w modlitwie, aby królował w Tobie! Nie zapomnij też o własnym wkładzie – weź kartkę oraz długopis do ręki i napisz kilka postanowień, dzięki którym będziesz zbliżał się do Pana każdego dnia.