W tajemnicach światła obserwujemy to, jak Jezus funkcjonował w społeczeństwie. Jest to dla nas zachęta do czerpania z Jego wzoru w codziennych sytuacjach.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa (…) A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16)

W tajemnicy chrztu Pana Jezusa rozważamy objawienie się Ojcostwa Boga wobec Chrystusa, ale także wobec każdego i każdej z nas. Dzięki sakramentowi chrztu świętego staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga. Bóg nas kocha! Być chrześcijaninem to znaczy stać się drugim Chrystusem – kochać i służyć jak On, do końca oddać siebie, angażować się, poświęcać. Jako dzieci Boże mamy ukazywać światu Chrystusa. Wszystko po to, aby Jezus mógł przez nas wypełnić dzieło pojednania.

Prośmy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę o łaskę bycia wiernymi chrześcijanami.

Cud w Kanie Galilejskiej

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie (J 2,11)

W tajemnicy objawienia w Kanie Galilejskiej rozważamy miłość i troskę Jezusa. Bóg daje! Ale czy my to dostrzegamy? Bóg zawsze ofiarowuje wszystko to, co najlepsze. On wybiera porę obdarowania i On wybiera sposób… Postawa otwartości na łaski, jakimi obdarza nas Bóg jest wyrażeniem zgody na to, aby działanie Boga, które różni się od naszego, mogło dosięgnąć naszego życia i je przemienić. Ileż to razy mogliśmy polepszyć świat wokół nas? Wystarczyło tylko naśladować Jego cudowną i niezmierzoną hojność. Warto uwierzyć Jezusowi bez zastrzeżeń i wprowadzać w życie Jego słowa, a On nie odmówi niczego.

Maryjo, pomóż dostrzegać obecność Chrystusa w drugim człowieku, Jego troskę o wieczne szczęście dla wszystkich ludzi.

 

Głoszenie Królestwa Bożego

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14-15)

Każdego dnia przekazujemy sobie mnóstwo informacji. Jezus chodził po Galilei, nauczając, głosząc Ewangelię i lecząc chorych. Tłumaczył ludziom jak powinni żyć i postępować. Także na nas Chrystus patrzy z miłością. Przychodzi objawić nam Bożą miłość. Zaprasza do skorzystania z daru zbawienia, poprzez wiarę w Ewangelię i naśladowanie Jego przykładu. Oczekuje także nieustannej postawy nawrócenia, kroczenia drogą Jego przykazań. Wejście w doświadczenie Jezusa oznacza naśladowanie Go, uczestniczenie w Jego modlitwie, ofiarowaniu i miłości.

Maryjo, prosimy o odwagę, abyśmy wszędzie tam, gdzie posyła nas Bóg, potrafili przyznawać się do Chrystusa, umieli czynić jak On.

Przemienienie na górze Tabor

Z obłoków odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie (Łk  9,35)

Niezgoda, zazdrość, kłótnie… Jeżeli w życiu z innymi ludźmi, z bliźnimi jest ci źle – przyjdź do Jezusa i proś, by cię przemienił. On da ci pokój serca. Ta przemiana stanie się źródłem pokoju oraz źródłem przemiany innych. Bo tylko w Bogu jest nasze zbawienie. To on przynosi ukojenie.

Maryjo dopomóż, by nikomu z nas nie zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej.

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19)

Aby żyć, trzeba jeść! Każdego dnia spożywamy różnego rodzaju posiłki… Jednak, aby żyć wiecznie trzeba spożywać pokarmy wieczności! Chrystus w Wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii, ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina stał się Pokarmem. Takim pokarmem jest dla nas Słowo Boże i Eucharystia, dzięki którym stajemy się coraz bardziej zjednoczeni z Jezusem. Kto ich nie spożywa, nie ma w sobie życia. Pełne uczestnictwo w Eucharystii sprawia, że zło nie jest w stanie nas dosięgnąć. Jest w niej nasza moc, aby żyć zgodnie z Dekalogiem i głosić chwałę Pana.

Panie Jezu, spraw abyśmy zawsze, nieustannie pragnęli zjednoczenia z Tobą w Eucharystii.