Chociaż czasem wydaje nam się, że jesteśmy do niczego, Bóg na nas liczy.


Liturgia Słowa – 08.07.2018
Niedziela XIV tygodnia okresu zwykłego

przejdź do czytań

(Mk 6, 1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Komentarz

Święty Paweł pamiętał o swojej przeszłości; wiedział, że dostał się do Kościoła jakby z „gorszej pozycji” i czuł też, że Pan Jezus dał mu więcej – okazał znacznie więcej łaski i miłosierdzia niż np. Janowi, który zawsze był wierny. Apostoł Narodów musiał czuć się wyraźnie wyróżniony, ponieważ miał jasny dowód, że Bogu na nim zależy.

Paweł wiedział również o swoich słabościach i czuł, że jest niegodny tak ogromnej łaski. Nawet prosił Pana, by go opuścił. Bóg jednak wiedział co dla człowieka jest najważniejsze – nie zostawił Apostoła, ale dodał mu otuchy. Dał do zrozumienia, że człowiek musi współpracować z łaską; Bóg nie zbawia nikogo na siłę, ani człowiek sam się nie zbawi – do tego potrzebna jest współpraca.

Zadanie

Można powiedzieć, że św. Paweł jest „wakacyjnym świętym”: swoją działalność prowadził w ciepłych krajach; dużo podróżował; często bywał nad morzem; chodził od miasta do miasta i głosił Ewangelię (podobnie jak Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która wyruszyła w piątek). Jest to dobra okazja by zaprzyjaźnić się bliżej z tym świętym i spróbować wziąć z niego przykład, dlatego:

  1. zastanów się gdzie posyła Cię Bóg w te wakacje,
  2. szerz w tym miejscu Królestwo Chrystusowe w sposób dowolny, lecz zgodny z wolą Bożą,
  3. współpracuj z Panem Jezusem i Jego łaską,
  4. nie przejmuj się, gdy coś Ci nie wyjdzie – oddaj to Panu Bogu.