§13 Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Każdy, kto był już u przyrzeczenia, zna ten paragraf na pamięć. Czytamy, że mamy aktywnie uczestniczyć w misji Kościoła poprzez upowszechnianie katolickich wartości i zasad. W skrócie mówiąc, naszym celem jest bycie APOSTOŁEM.

Nie chodzi to, że mamy teraz rzucić wszystko i działać cuda. Naszą misją jest szerzenie chrześcijańskiej kultury życia przez nasze zachowanie w domu, w szkole, przez rozmowę z innymi i przez wszystkie nasze codzienne czynności.

Takie proste, a jednak wymaga odwagi. Na pewno wielu z nas miało okazje kiedyś dyskutować z kimś niewierzącym, ale czy aby na pewno nie jesteśmy w stanie robić tego lepiej i pewniej, a co za tym idzie, często skuteczniej?

KSM nie jest miejscem, które tylko daje nam zadania. KSM daje nam okazje, abyśmy zdobyli umiejętności, które nam pomogą, ułatwią.

Jednym z miejsc, aby przygotować się na nowe wyzwania jest Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa. Na najbliższych warsztatach zajmiemy się wystąpieniami publicznymi. Dowiemy się jak poprawnie i ciekawie mówić oraz jak argumentować swoje zdanie.

To jak? Widzimy się 28.04? :)

więcej o warsztatach    wydarzenie na Facebooku