Przykazanie miłości jest najlepszym przykładem, w którym Jezus daje nam „wytyczne” do tego, co mamy robić.


Liturgia Słowa – 25.02.2018
II niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(Mk 9, 2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Komentarz

W tym fragmencie Ewangelii czytamy o przemienieniu na górze Tabor. Uczniowie widzą wtedy pełnię bóstwa Jezusa, a obecność wielkich proroków Eliasza i Mojżesza tylko potwierdzają ten fakt. Blask z Jego szat jest wręcz oślepiający; widok Jezusa w tak wspaniałej postaci zadziwia uczniów, co powoduje u nich nawet strach. Głos z obłoku – głos Boga Ojca – utwierdza apostołów (i nas) w tym, że Jezus Chrystus to Ten Jedyny, nasz Zbawiciel i Mesjasz. Dostajemy też polecenie aby go słuchać, bo to On wie co dla nas jest najlepsze.

Jak my mamy słuchać Jezusa? Oczywiście, że przez Jego słowa zapisane w Ewangelii oraz Jego nakazy nawołujące do czynienia dobra. Przykazanie miłości jest najlepszym przykładem, w którym Jezus daje nam „wytyczne” do tego, co mamy robić. Pan zakazuje mówienia uczniom o tym, co się wydarzyło na  górze do czasu zmartwychwstania Syna Człowieczego. Uczniowie nie wiedząc jeszcze co ich czeka, zaczęli zastanawiać się co oznaczą słowa „powstać z martwych”. My już wiemy co to oznacza, bo znamy historię zbawienia ludzkości…

Zadanie

Spróbuj sobie przypomnieć fragment Pisma Świętego, w którym wydawało Ci się, że to właśnie ty jesteś odbiorcą. Zapisz na kartce i zastanów się czy zrobiłeś coś z tym, co Bóg do ciebie mówi.